• bg1
  • monopole

    monopol

    monopole és una torre d’estructura d’acer alta autoportant amb tubs d’acer cònics com a estructura principal. Té un aspecte preciós i una estructura senzilla. La secció del cos de la torre és circular o poligonal. Té una petita petjada i un rendiment elevat. És àmpliament utilitzat en la indústria de la comunicació; la modelització es divideix en / torre de tub simple tipus plataforma, torre de tub simple tipus suport, torre paisatgística tipus pal de llum, torre paisatgística de dues rodes, torre arbre bionic, etc.